​Tuesday  till  friday 10h00 till 16h45  

saturday  from 10h00 till 17h00